LOGIN
News/ NEWS

<จอมใจยุทธภพ>เรื่องเกี่ยวกับอาจารย์กับศิษย์

2020-03-10 15:08:57

1.jpgถ้าผู้เล่นอยากกราบอาจารย์หรือว่าออกสำนักอาจารย์ ทั้งสองก็ต้องมาหาอาจารย์ประจำตัวองค์ชายที่เมืองหลินอานนะคะ

ยกเลิกความสัมพันธ์_สามารถไปพบเจ้าหน้าที่ศิษย์อาจารย์ในหลินอานเพื่อยกเลิกความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์ ในสถานการณ์ทั่วไปจะมีเวลาในการดำเนินการ 24 ชม. เพื่อให้ไตร่ตรองกัน

แต่หากอีกฝ่ายไม่ได้ออนไลน์เกิน 2 วันจะสามารถยกเลิกความสัมพันธ์ได้ทันทีUnlockGame -Unlock More Fun